Kuran’da Geçen İslami Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Ebeveyn olmanın en heyecanlı anlarından birisi de bebek için doğru ve güzel bir isim seçme sürecidir. Çocuk bekleyen ya da yeni doğacak erkek çocuğuna kuranda geçen bebek isimlerinden birini vermek isteyenler, en doğru ve anlamlı adın hangisi olduğunu bulmak için derin araştırma yaparlar. Aşağıdaki listede sizler için A’dan Z’ye doğru sıralı olarak islami erkek isimlerini tek tek sıraladık. Bu listede isme ve anlamına bakarak çocuğunuz için hangi adın daha uygun olduğunu belirleyebilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Adem: İyi ve temiz kişi, ilk yaratılan insan, ilk peygamber
Ali: Ulu, yüce ve yüksek ruhlu kişi. Hz. Muhammed’in kızı Fatma’nın eşi, dördüncü halife.
Ahmet: Övülmeye lazık, beğenilen, Allah’a şükreden
Akif: İbadet eden, bir şeyde sebat gösteren
Asım: İffetli, namuslu afif, haramdan çekinen
Araf: Cennet ve cehennem arasındaki yer, adetler
Adil: Doğruluk gösteren, çevresine adaletli davranan, eşitlikçi
Abdi: Kulluk ve itaat eden
Azer: Ateş. Hz. İbrahim’in babası olduğuna yönelik rivayetler bulunur
Ahad: Kişi, kimse. Birden dokuza kadar olan sayılara verilen ad
Azim: Müthiş, kuvvetli, güçlü, ihtişamlı
Azmi: Güçlü, kuvvetli
Ahlas: Temiz yürekli, saf, halis, ihtiraslarının peşinden gitmeyen
Amir: Şenlendiren, mamur eden, imar olunmuş
Amil: İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Bâtın: Görünmeyen, gizli. Allah’ın 99 isminden birisi.
Berk: Katı, sert, hızlı ve şiddetli
Beyda: Tehlikeli yer, sahra çöl
Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan
Bükre: Erken, sabah vakti olan
Berka: Şimşek
Burak: Hazreti Muhammed’in yıldırımdan türetilmiş Miraç’taki bineğine verilen ad. Kuran’da böyle bir isim geçmez ama dini erkek isimlerinden biri olarak kabul edilir.
Buğra: Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu.
Baki: Daim, sürekli. Allah’ın sıfatlarından biri.
Bahri: Deniz suyuyla ilgili. Bakara ve İsra surelerinde geçer.
Barak: Bereketli. Araf ve İsra gibi birçok surede geçer.
Bereket: Bolluk, verim

C Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Cihat: İslam uğrunda mücadele etme
Cahit: Allah yolunda savaşan, cihat eden
Calüt: İsrailoğullarının düşmanı, rakibidir. Her ne kadar Kur’an da geçen bir isim olsa da pek kullanılmaz.
Cebrail: Allah’ın kulu manasına gelir. Ayrıca peygambere vahiy getiren melektir ve dört büyük melek arasında yer alır.
Cezmi: Kesin karar veren, kararından emin olan
Cihan: Dünya
Cumali: Yüce ve değerli bir şekilde bir araya getirilen.
Cemal: Yüz güzelliği, güzellik ile alakalı olan
Celal: Yüce. Allah’ın sıfatlarından biridir.
Cemil: Güzel. Yusuf suresinde geçmektedir.
Cabbar: Güçlü, kuvvetli. Gökyüzünün güneyinde bulunan yıldız kümesi.
Celil: Yüce. Rahman suresinde geçer.
Cami: İbadet edilen yer.
Cudi: Cömert. Nuh peygamberin tufandan sonra çıktığı dağın ismi.

D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Duha: Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. Kuşluk vakti.
Davut: Aziz ve sevgili manasında bir kelime. Aynı zamanda şairliği ve güzel sesi ile bilinen peygamberin ismi.
Dilaver: Yiğit ve yürekli insan.
Diyar: Yer, ülke, memleket.
Dehri: Bilge kişi. Dünyanın sonsuzluğuna inanan kimse.
Dafi: Engeli ortadan kaldıran, yol açan.

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ebrar: Özü sözü bir ve doğru olanlar, iyiler ve dindarlar için kullanılan kelime.
Ensar: Muavin, yardımcı, yardımseverEzel: Başlangıcı olmayan anlamına gelmektedir.
Elyesa: Türkçe’de İlyas olarak da bilinen peygamberin adı
Emin: Korkusuz, şüpheye düşmeyen, kuşku duyulacak işlere imza atmayan ve kendine güvenip etrafına güven salan kişi
Ekrem: Cömert, eli açık, şeref sahibi
Emrullah: Allahın emri. Kuranda geçen erkek isimlerinden biridir.
Enfal: Kur’an-ı Kerim’in 8 suresinin adı. Ganimet.
Eyüp: Sahabe isimlerinden birisidir. Kuran’da adı geçen ve sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin de adıdır. Çok ıstırap çeken kişi anlamını da taşır.
Ekmel: Mükemmel, kusursuz, en uygun olan
Emir: Bir şehrin ya da kavmin başı, lideri. Büyük bir hanedana mensup olan kişi. Peygamberin soyundan gelen kumandan.
Efnan: Tür, çeşit. Kuran’da cennetteki çeşitli ağaçlar anlamında kullanılmıştır.
Ezel: Başlangıcı ve öncesi olmayan geçmiş zaman.
Etka: Allah korkusu olan kimse. Hucurat suresinde, günahtan çok çekinen kimse anlamında kullanılır.
Ecir: Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey, sevap.
Enhar: Cennette bulunan bir ırmak.
Enbiya: Kuran’da yer alan bir sure. Peygamberler anlamına gelir.
Esved: Kara, siyah.

F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Furkan: Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçer. Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.
Fettah: Allah’ın isimlerinden biridir ve kapalı işleri açıklığa kavuşturan kişiye verilen isimdir. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş gibi anlamlara da sahip.
Fuat: Gönül, kalp, yürek
Fatih: Bir şehri, ülkeyi ya da kaleyi zapt ederek fetheden kişi. Fethi yöneten, hüküm veren anlamlarına da gelir.
Fahri: Onurla ilgili olan, onurlu kişi
Faik: Başkalarından daha ileri konumda olan, önder ve ileri kimse.
Faruk: Adalet duygusuna sahip olan, adil kişi. Haklıyı haksızdan ayıran ve bir işi sonuca ulaştıran insan.
Ferit: Eşi ve benzeri olmayan

G Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Gaffar: Allah’ın sıfatlarından birisidir. Kul manasını taşıyan “abd” ön ekini almadan çocuklara verilmesi uygun görülmez.
Gafur: Mağfiret edip affeden, bağışlayan kişi. Örtme, perdeleme ve gizleme konusunda hassas olan.
Garip: Yalnız, kimsesiz ve tuhaf.
Gazanfer: İri aslan, korkusuz kişi, kuvvetli erkek
Galip: Üstünlük kuran, yenen, muzaffer

H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Harun: Hz. Musa’nın kardeşi olan peygamberdir. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği öne çıkan özelliğidir. Aynı zamanda parlayan anlamına gelmektedir.
Halil: Allah’ın dostu. Samimi arkadaş.
Hakkı: Bir insana ait olan şey. Doğruluk ve insaf sahibi.
Halit Sonsuz, daim ebedi
Hamdi: Allah’a şükredip onu öven, şükreden, şükredici
Hayri: Hayır ve iyilikle ilgili olan kişi
Hadi: Mağlup olana yardım eden, yardımcı olmaktan zevk alan, hidayet edip doğru yolu gösteren, kılavuz, önde giden
Halis: Hilesiz, saf, tertemiz, pislik karışmamış
Hud: Kuran’da Ad kavmine gönderildiği söylenen peygamberin ismidir. Büyüklük ve çok hürmet anlamına gelir.
Halim: Sessiz, sakin ve yumuşak huylu kişi.
Haman: Karun zamanında baş vezir olarak görev alan kişi.
Hanif: Allah’ın tek olduğuna şehadet eden ve samimi bir şekilde ona bağlanan kişi.
Hasbi: Yaptıklarını isteyerek ve karşılık beklemeden yapan.
Huda: Doğru yol gösteren. Bakara suresinde geçmektedir.
Halid: Sonsuz, sürekli, ebedi.
Hakim: Allah’ın isimlerinden biri. Gücü yeten, karara bağlayan.
Halef: Nesil, soy. Babadan sonra kalan oğul.
Hadis: Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarına verilen ad.

İ Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

İbrahim: Bir peygamber ismi. İnananların babası, hakların babası anlamlarını taşır.
İsmail: Allah’ı işiten, duyan manasına gelir. Hz. İbrahim’in oğlu olan peygamberin de ismidir.
İdris: Kuran’da ismi geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri kabul edilen peygamberin ismidir. Diğer taraftan meyvesi hoş kokulu kerestesi güzel bir kiraz türü anlamına gelmektedir.
İsa: Kur’an’da adı geçen bir diğer peygamberdir. Hz. Meryem’in oğludur ve babasız olarak dünyaya gelmiştir.
İmran: Kur’an-ı Kerim’in üçüncü suresinin adıdır. Hz. Meryem’in babası, evine sadık kalan anlamlarını taşır
İshak: Gülen ve güler yüzlü anlamına gelir. Ayrıca Kuran’da yer alan bir peygamber ismidir.
İlyas: İbranice’de Eliyahu ya da Eliyah olarak da bilinen bir peygamber adıdır.
İhsan: Bağışlama, iyilik etme.
İslam: Müslümanlık dini.

K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Kadir: Allah’ın sıfatlarından biridir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 50 yerde geçer. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü gibi anlamlara gelir
Kazım: Hırsını dizginleyip öfkesini ve kinini yenebilen kişi
Kadri: Şeref, itibar, haysiyet
Kaim: Allah’ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan ve icra eden.
Kerim: Cömert, kerem sahibi, bol bol dağıtan, lütuf ve ikramı bol olan, önder, ulu, büyük, şerefli kişi. Allah’ın isimlerinden biri olduğu için “abd” ön ekiyle beraber kullanılması gerekir.
Kerem: Güler yüzlü, iyilik ve cömertlik sahibi.
Kuddus: Hata ve gafletten uzak olan, aziz, mübarek ve kutsal kimse.
Kazım: Öfke, hırs ve kinini dizginlemeyi bilen kişi.
Kamil: Noksansız, eksiksiz, kemale ermiş, olgunluğa erişmiş kimse.
Karin: Yakın, komşu, hısım. Kaf suresinde geçmektedir.
Kamer: Ay. Birden fazla ayette geçmektedir.
Kadem: Uğur, Nahl suresinde geçmektedir.
Kahhar: Allah’ın isimlerinden biri. Yok eden anlamına gelir.
Kavi: Zengin, dayanıklı, güçlü, sağlam, kudretli.

L Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Lokman: Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden birisinin ismi. Eski kavimlerde görev alıp ahlaki öğütler veren hekim anlamına gelir
Lut: Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni.
Latif: Her şeye bütünü ile nüfuz edebilen, kendisinden herhangi bir şeyin gizli kalamadığı varlık. Allah’ın sıfatlarından birisidir.
Lütfi: İyilik ve güzellikle ilgili olan.
Lokman: Eski zamanlarda yaşayan kavimlerde ahlaki öğütler veren kimse.

M Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Muhammet: Son peygamberin adıdır. Hamt edilmiş, çokça övülmüş, birçok güzel huya sahip olan kişi anlamına gelir.
Mustafa: Hz. Muhammed’in isimlerinden birisidir. Seçilmiş, güzide, temizlenmiş anlamlarına da gelir.
Metin: Hazreti Muhammed’in bir diğer adıdır. Sağlam, metanetli, dayanıklı, sebatkar, itimat edilebilir, özü sözü bir kişi anlamlarına gelir.
Musa: Kanun koyucusu, bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kişi. Kur’an’da kendisinden ve verdiği mücadelen en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın damadıdır.
Malik: Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek.
Mehdi: Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan.
Muhsin: İyilik yapan, bağış veren, ihsanda bulunan
Muhlis: Katıksız, halis, samimi ve dost canlısı olup her hali gönülden olan kişi
Mazlum: Halim, selim, sakin, sessiz.  Zulüm görmüş
Mücahid: Savaşçı, cihada katılan.
Memati: Kuran’da ölüm anlamında çeşitli ayetlerde geçer.
Mikail: Dört büyük melekten biri
Mürsel: Gönderilmiş insan. Peygamber, resul anlamına gelir.
Mürselin: Allah tarafından gönderilen elçiler.
Mavera: Bir şeyin arkasında ya da ötesinde kalanlar.
Mecid: Şan, şeref ve kudretinden ötürü yüce olan. Allah’ın isimlerinden biri.

N Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Nur: Aydınlık, parıltı, ışık
Necati: Kurtulmayla ilgili, kurtulan
Nas: Kuran’da bir sure adıdır. Yardım eden, yardımcı olan anlamlarına gelir.
Naci: Cehennemden kurtulmuş, cennetlik. Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan anlamını taşır.
Nuri: Nura ait, nurla ilgili. Işıklı aydınlık.
Naim: Cennetin bir parçası
Necmi: Yıldızlarla alakalı olan
Nuh: “Ağlama” anlamına gelir. Aynı zamanda bir peygamber adıdır.
Nasrullah: Allah’ın nusreti, tanrının yardımı manalarını taşır.
Nezir: Adak, dilek, tahsis, kendini Allah’ın yoluna adayan
Nafi: Etkili ve sözü dinlenen kişi.
Nail: Muradına eren, ele geçiren kimse.
Necat: Selamet, kurtuluş.
Nesim: Hoşa giden, zevk veren hafif rüzgar.

O Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Osman: Kuran’da geçmese de erkek sahabe ismidir ve halifedir.
Orhan: Şehre hakim olan, liderlik eden
Oktay: Sinirli, hiddet sahibi, kızgın kimse.
Okan: Anlayış ve kavrayış sahibi

R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Rıdvan: Cennetin kapısının önünde bekleyen melek. Razı olma, rıza anlamlarına da gelir.
Resul: Elçi, Allah elçisi peygamber. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi.
Ramazan: Oruç aylarından birisi
Rafet: Esirgeme, acıma, merhamet etme
Rauf: Allah’ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhamet eden kimse anlamında kullanılmaktadır.
Rasih: Başta din olmak üzere çeşitli alanlardaki bilgi birikimi bazında çok derinleşmiş olan kişi. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı.
Raci: Dönen, geri gelen, Rica eden, yalvaran, dileyen.
Rahim: Allah’ın adlarından biri olup “esirgeyen” ve “koruyan” gibi anlamlara sahiptir. Çocuklara verilirken “abd” ön ekiyle beraber verilmesi gerekir.
Rahman: Allah’ın adlarından olan bir kelimedir. Bağışlama, ihsan, acıyıp esirgeme gibi manalara gelen “rahmet” kelimesinden türemiştir.
Rafi: Yüce. Ali İmran ve Vakia surelerinde geçer.
Raki: Saygı duyan, rüku eden.

S Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Sabri: Sabırlı, sabreden kişi
Sefa: Sakin olma, gönül rahatlığıyla yaşama, neşeli olma. Aynı zamanda Kabe’nin doğu tarafında yer alan bir tepenin adı.
Sadık: İçten bağlı olan, gerçek dost
Salim: Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelir.
Süleyman: Hazreti Davut’un oğlu olan peygamber. Huzur ve sükun anlamlarına gelir.
Selim:  Kusursuz, doğru, sağlam selamete etmiş, samimi, zararsız, kurtulmuş, tehlikesiz, temiz anlamına gelir.
Salih: İyi, uygun, elverişli, yakışır kimse. Hak ve yetki sahibi olup dini buyruklara uygun hareket eden kişi.
Sirac: Işık, kandil, mum, çerağ, nur saçan.
Sıddık: Hazreti Ali’nin lakaplarından birisi. Daima doğruluk üzere olan, sadık, çok samimi, doğrulayıcı, bağlılık sahibi kişi.
Sadri: Göğse ait olan ve göğüsle ilgili olan.
Sacit: Alnını yere koyup secde eden, ibadetten ayrılmayan kişi
Seyit: Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lideri.
Sefer: Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat, harp ya da savaş.
Seyfettin: Dinin kılıcı
Seyfullah: Allah’ın kılıcı
Suavi: Yardım sever, yardıma koşan kişi.
Samed: Yüksek. Hiçbir şeye muhtaç olmayan. Allah’ın isimlerinden biri.
Safa: Sükunet, sakin olmak. Gönül rahatlığı
Saim: Oruç tutan kişi. Ahzab suresinde geçer.
Seva: Birlik beraberlik. Nahl ve Enfal surelerinde geçer.

Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Şakir: Şükreden ve durumuna karşın memnuniyet bildiren kişi
Şahap: Gökyüzünde parlayan yıldız ya da göktaşı, kıvılcım, ateş şulesi, yakıcı ışık anlamına gelir.
Şuayip: Cemaat, kabile. Kızıldeniz’den çıkarılan taşlar. Aynı zamanda bir peygamber ismidir
Şems: Güneş manasını taşır. Çocuklara genelde “din” kelimesi ile birleştirilip elde edilen “Şemseddin” ismiyle verilir. Bu sayede “dinin insanlara sunduğu aydınlık” manasını kazanmış olur.
Şura: Danışma, akıl sorma
Şüheda: Şehit

T Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Taha: Kuran’da yer alan surelerden yirminci sırada olanın adıdır. Küçük pencere ya da tavan penceresi anlamlarına da gelir.
Tarık: Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelir.
Talip: Talep eden, isteyen, istekli anlamına gelmektedir.
Tufan: Nuh peygamber döneminde yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmura verilen isimdir. Kur’an’da Araf suresinde geçer.
Tuğyan: Coşma, taşma, coşkunluk, şaşkınlık manasına gelir.
Türabi: Topraktan yaratılan şeylere verieln addır.
Tayyib: Çok temiz, iyi, güzel ve hoş olan.
Tacettin: Dinin tacı
Turab: Toprak. Hz Ali’nin lakabı; toprağın babası anlamına gelen Ebu Turab’dır.

U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Ufuk: Açık denizde ya da düz arazide gökle yerin birleştiği izlenimini oluşturan alan anlamına gelir. Anlayış, kavrayış, görüş ve düşünce gücü anlamlarını da taşır.
Ubeydullah: Allah’ın kulu
Ulvi: Yüce, ulu ve yüksek kişi

Ü Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Üzeyir: Kur’an’da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlar arasında yer alır. Peygamber olup olmadığı ile ilgili fikir ayrılıkları bulunur.
Ümmet: Cemaat, din, boy, zaman gibi manalara gelir. İsim olarak kullanıldığı zaman ise “dinine bağlı” gibi bir mana taşır.

V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Veli: Eren, ermiş kişi, Allah’ın sevgili bir kulu ya da çocuğun her halinden sorumlu olan ebeveyn veya başka bir yakın kimse.
Vahid: Allah’ın adlarından biri olup “tek”, “yalnız bir” manalarına gelir.
Vekil: Başka birinin yerine ya da ismine hareket edip konuşan kişi. Bir vazifeyi geçici olarak kabul eden kimse.
Vahhab: İhsan eden ve bağışlayan manasına gelir.

Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Yusuf: Hazreti Yakup’un oğlu olan ve babası gibi peygamber olan kişinin ismi. İnleyen, ah eden, inilti anlamına gelir.
Yakup: Kuran’da evlat ihaneti ve evlat acısı ile imtihan edilen peygamberin adıdır. Erkek keklik, izleyen, takip eden manalarını taşır.
Yunus: Uzun bir süre bir balığın karnında yaşadığı rivayet edilen peygamberin ismidir. Denizde yaşayan bir memeli hayvana ve bir takımyıldızına verilen isimdir.
Yasin: Kuran’da yer alan en ünlü surelerden biridir.
Yelit: Eksiltme ve azaltma
Yahya: “Allah lütufkârdır” manasına gelir.
Yenal: Amacına ulaşan birey

Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Zahit: Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan; dünyevi şeylere kıymet vermeyen ve onları önemsemeyen kişi
Zekeriya: Kuran’da adı geçen peygamberlerden bir diğeri. “Tanrı hatırladı” gibi bir anlama sahiptir.
Zülkif: Hz. Eyüp’ün oğlu olan ve babası gibi peygamber rütbesine sahip olan kişi. Yüce makam, nasip ve kısmet sahibi anlamlarına gelir.
Zakir: Allah’ı zikreden, onu anan kişi
Zümer: Zümreler, grupla

SİZ DE YORUM YAPIN!

Henüz yorum yapılmamış!